• پیراهن شباهنگ
  • پیراهن شباهنگ
  • پیراهن شباهنگ
  • پیراهن شباهنگ
  • پیراهن شباهنگ
  • جديد
پیراهن شباهنگ

پیراهن شباهنگ

کد محصول : 37062

جنس : پنبه

رنگ : سبز

متن شعر روی لباس از حضرت سعدی : ای که دستت می رسد کاری بکن/ پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

رنگ
سایز
تعداد