راهنما و قوانین خرید

در فرآیند سفارش گذاری، هزینه ها شامل قیمت کالاها بوده و هزینه ارسال رایگان می باشد و این موارد در صفحه آخر سفارش و صدور پیش فاکتور لحاظ گشته است،